Storitve

Foto Urška Valič, VSŠ Sežana

 

V Domu na Krasu  izvajamo storitve, ki obsegajo osnovno in socialno oskrbo ter zdravstveno varstvo.

Poleg osnovne oskrbe (bivanje, pranje, likanje perila, oblačil in posteljnine, čiščenje prostorov, kuhanje in strežba hrane, pomivanje posode, prevozi stanovalcev… ), nudimo še storitve vezane na individualno, skupinsko in timsko obravnavo, zdravstveno nego in oskrbo s fizioterapevtskimi in delovno terapevtskimi storitvami, psihosocialno svetovanje, aktivno preživljanje prostega časa, vključevanje v skupnost, zaposlitev, športno rekreacijo, ustvarjalno in kulturno udejstvovanje, pomoč pri urejanju osebnih zadev, urejanje stikov s svojci in okoljem, zastopanje stanovalca in drugo.

V skladu z željami, potrebami in možnostmi stanovalcev izvajamo psihosocialne rehabilitacijske programe, ki jih oblikujemo v okviru individualnega načrta. V individualnem načrtu si stanovalec zastavi cilje, ki jih želi doseči v času bivanja v zavodu ali stanovanjski skupini.

Prizadevamo si, da vsak stanovalec izrazi in ohrani svoje sposobnosti, da lahko svobodno izbira in prevzema odgovornost za svoje odločitve in ravnanja v skladu s svojimi zmožnostmi in pravicami.

 

 
   DOMOV