30 let SVZ Dutovlje

Leto 2015 je bilo za našo ustanovo praznično. Praznovali smo namreč  30 let, od kar so se prvi stanovalci naselili v zavod v Dutovljah, takrat še enoto Doma upokojencev Sežana. Naseljevali so se stanovalci iz različnih krajev, v glavnem  so bili to ljudje z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju in motnjami v duševnem razvoju. Socialno varstveni zavod Dutovlje je skozi čas postopoma prehajal iz zaprte v odprto ustanovo. Stanovalci se dandanes vključujejo v lokalno skupnost, tako v vasi Dutovlje, kot tudi v Sežani in Postojni, kjer imamo naše dislocirane enote. 

Naše lanskoletno praznovanje smo pričeli konec junija s prvim večjim dogodkom v Dutovljah, v zavodskem parku, kjer smo organizirali koncert glasbenih skupin s spremljevalnim zabavnim programom in zaključili 26. novembra s slavnostno  prireditvijo v Kosovelovem domu.  Na prireditvi  smo na odru velike dvorane Kosovelovega doma prikazali predstavo , ki so jo oblikovali skupaj naši zaposleni in stanovalci. Predstavo je povezoval in v njej tudi aktivno nastopil g. Žan Papič.  Vsebina je ponazarjala  predstavitev zbornika z naslovom  Že trideset let delamo s srcem, ki smo ga pripravili in izdali ob našem jubileju. Tako v zborniku kot v predstavi se prepletajo vrednote, ki se odražajo tudi v našem delu : sreča, ljubezen, spoštovanje in svoboda. Pri pripravi zbornika nam je pomagala direktorica Kosovelove knjižnice , Magdalena Svetina Terčon, za kar smo ji res hvaležni.  
Ob tej priložnosti se še enkrat zahvaljujemo vsem, ki podpirate naše delo, nam kakorkoli pomagate. Hvala vsem našim zaposlenim, stanovalcem, svojcem, lokalni skupnosti, društvom, sorodnim ustanovam, različnim podjetjem  v občini, s katerimi sodelujemo, vsem našim  prijateljem in ljudem dobre volje. 
Vaše podpore bomo veseli tudi v prihodnje!  
 
Herta Sorta
 
 
   DOMOV