Dobri škrat in Botončica

Majhen škrat je Dobrošin
ali velik bogatin:skrinjo zlatnikov ima,
skrbno čuva jih doma;
a če prideš in ga prosiš,
jih dobiš, da komaj nosiš.
 
Da bi vedel, kje domuje, 
kje skopuško jih varuje,
šel bi prosit ga vsak čas
zlatov zase in za vas.
 
 
 
DOBRI ŠKRAT S KRASA &   BOTONČICA
 
 
Dobri škrat je projekt, ki ga je Socialno varstveni zavod Dutovlje, v povezavi z MDPM Sežana, izpeljal v letu 2014 in 2015. V skupnosti je bil zelo sprejet in pohvaljen, saj  je širil in podpiral dobrodelnost, prostovoljstvo ter »prosto voljo«, kot smo na lanskem Festivalu prostovoljstva v Sežani poimenovali dogodek, ki je tem temam namenjen. 
Spodbudila nas je misel, da bi tudi v teh težkih časih krize poiskali učinkovite in koristne načine, kako si med seboj pomagati, se podpirati in krepiti moč povezovanja med različnimi organizacijami. Stanovalci v zavodu in v bivalnih enotah so se z veseljem odločili, da bodo nekaj svojega prostega časa prostovoljno namenili dobremu delu. Časa sicer imajo res ogromno, ampak z namestitvijo v institucijo čas dobi drugo vrednost in drugače teče. 
Ideja o lesenem dobrem škratu je nastala spomladi 2014, ko je bilo veliko govora o žledolomu, ki je med drugim prizadel tudi gozdove. Za surovino smo uporabili les in sicer natančneje Veliki pajesen, ki spada v Sloveniji med invazivne vrste in postaja problematičen posebno na Primorskem. Vidno lahko opazimo, da ogroža  nekaj najbolj toploljubnih koščkov na Krasu. Ko razmišljamo o pravi poti za reševanje naravnih zakladov, se je pojavilo upanje, da bodo škratje pripomogli, da bi se vse več ljudi zavedalo, da ne zanemarjamo »matere narave«. 
Vodja Dislocirane enote Sežana Urška Sorta Kovač in akademski slikar Vasja Drajne sta skupaj začela razmišljati o uporabi lesa ter o ideji, da bi izdelovali škratke, ki bi jih namenili za dobrodelni namen.
Ideja je hitro postala resničnost, saj je Vasja skupaj s stanovalci kmalu izdelal Dobrega škrta. Stanovalci iz zavoda in dislociranih enot so za  škrate izdelali različne dele (glinena glava, pletena kapa, roke, noge, trup, dlani, stopala), ki so jih na delavnicah sestavljali otroci, pa tudi stanovalci – seveda ob naši pomoči. Pripravili in priložili smo tudi nazorna slikovna navodila, za posameznega škrata smo izdelali tudi reciklirane škatle, ki simbolizirajo Dobrošinovo skrinjico zlatnikov. Na osebni izkaznici, ki jo je izpolnil izdelovalec sam in škratu dahne legitimnost, smo prostor namenili tudi pesmi Škrat Dobrošin, ki jo je napisal naš kraški rojak Srečko Kosovel in škrat je postal »Dobri škrat s Krasa«.
Tako smo se v letu 2014 povezali z Medobčinskim društvom prijateljev mladine Sežana ter VDC Koper – enota Sežana in organizirali večje število delavnic ter k sodelovanju povabili otroke OŠ Sežana, OŠ Dutovlje, Podružnično šolo OŠ Komen v Štanjelu ter iz Vrtca Sežana. Izpod ustvarjalnih rok so nastali različni škrati, z različnimi imeni, vendar z istim namenom, da prispevke, ki smo jih zbirali na različnih stojnicah namenimo za družabne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami v okviru programa prostočasnih dejavnosti MDPM Sežana. Zbrali smo 915 EUR, ki so otrokom polepšali počitnice, na kar smo zelo ponosni.
 
Zadovoljstvo ob dobro izpeljani akciji, spoznanju, da skupaj zmoremo več ter prepričanju, da smo v srcu vsi dobri, vsak na svoj način in vsak je pomemben, smo se odločili, da letos projekt nadaljujemo ter ohranimo tudi isti namen. Dobri škrat je letos dobil prijateljico Botončico in skupaj sta postala še močnejša. Svoj dom sta našla v različnih krajih pri dobrih ljudeh po vsem Krasu na tej in drugi strani meje. 
V letu 2015 smo v povezavi z MDPM k izdelavi povabili različne generacije, izpeljali smo 13 delavnic v različnih organizacijah, nekje tudi po dvakrat, ter se predstavili in zbirali prispevke na stojnicah. Z dobro voljo so delovne roke rojevale svojevrstne mojstrovine – nastali so Dobri škratje in Botončice, vsak drugačen, poseben in vse smo z veseljem pospremili na novo pot. S prostovoljnimi prispevki smo v lanskem letu zbrali 248, 12 eur, ki smo jih namenili za družabne dejavnosti otrok s posebnimi potrebami v okviru programa društva MDPM Sežana. Na temo dobrodelnosti so na zaključku projekta v Kosovelovi knjižnici razstavili svoja likovna dela tudi otroci OŠ Sežana ter nas lepo presenetili z ustvarjalnostjo.
 
 
Z velikim veseljem smo projekt predali Društvu za kreativno preživljanje prostega časa Vezi, saj so uporabniki in delavci pokazali veliko navdušenje nad idejo ter izdelavo Dobrih škratov in Batončic.  Skupaj smo izpeljali kar štiri delavnice in od začetnih nerodnosti, da se priključijo izdelavi, jih je delavnica in namen vedno osrečila ter jim pričarala lastna presenečenja in zadovoljstvo. Podali so sporočilo, da so pripravljeni, da tudi sami namenijo nekaj več prostega časa prostovoljstvu in hkrati dobrodelnosti. To zadnje, naj ostane namen projekta, ki naj živi  in se širi še naprej. 
 
LP Dobri škrat in Batončica
 
 
   DOMOV