Cenik storitev oskrbe 1. 4. 2019

 

 

Cene storitev so oblikovane na osnovi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS 87/2006, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in sklepa Sveta Doma na Krasu.  Kategorije oskrbe določa 24. člen Pravilnika, ki se v tem delu glasi:

»Za odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju, s težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju (odrasli s posebnimi potrebami) kot:

- oskrba I za odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
- oskrba II za odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
- oskrba III za odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
- oskrba IV za odrasle s težko motnjo v duševnem razvoju,
- oskrba V za odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave), 
- oskrba VI za odrasle osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja.«CENIK STORITEV OSKRBE - OD 1.4.2019.pdf
 
   DOMOV