Z namenom predstavitve projekta smo včeraj, 23. 2. 2023, v Mestni Občini Nova Gorica gostili posvet, v sklopu katerega smo predstavili projekt, ter se predstavili bodočim sokrajanom.

V okviru projekta preobrazbe “Doma na Krasu” se v Novi Gorici in okolici odpirajo nove stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju in/ali ovirami v duševnem razvoju.

Cilj projekta je izboljšanje kakovosti življenja stanovalcev. Prepričani smo, da si vsak posameznik, ne glede na ovire s katerimi se sooča, zasluži dostojnega življenja.

V sredo, 1. 2. 2023, nas je presenetila čudovita razglednica učencev 5.b razreda iz Vipave, ki je namenjena našemu zavodu: stanovalcem in zaposlenim.

Zaželeli so nam, da obudimo lepe spomine na otroštvo.

Najlepša hvala!

Dom na Krasu od leta 2020 izvaja projekt preobrazbe zavoda, s katerim želi doseči višji standard življenja stanovalcev Doma na Krasu. Izpeljava projekta sledi državnim strateškim ciljem na področju izvajanja procesa deinstitucionalizacije institucionalne oskrbe. Vzporedno z vzpostavljanjem infrastrukturnih podlag za deinstitucionalizacijo poteka tudi razvoj novih in nadgradnja že obstoječih oblik ter metod dela socialno varstvenih storitev. V praksi to pomeni, da vzpostavljamo manjše stanovanjske skupine, ter razvijamo oskrbo prilagojeno posamezniku, na način da sledimo njegovim ciljem in potrebam.   

Infrastrukturne novosti deinstitucionalizacije zavoda spreminjajo osnovni pristop izvajanja poslanstva zavoda, od skupnega življenja velikega števila stanovalcev v eni instituciji, ki je odmaknjena od skupnosti, do vzpostavljanja manjših stanovanjskih skupin v lokalnem okolju. V celoti bo zavod Dom na Krasu vzpostavil 13 enot, v vsaki od teh bo živelo od 4 do 6 oseb. Tak pristop omogoča, da se življenje stanovalcev Doma na Krasu čim bolj približa vsakdanjemu življenju v skupnosti, v raznolikih oblikah, ki stanovalce spodbujajo k večji samostojnosti in dajejo možnost soodločanja o svojem življenju ter s tem ohranjanju in krepitvi dostojanstva. Prav tako jim omogoča večjo vključenost v družbo in manjša občutek osamljenosti.

Tako smo bili danes priča izjemnemu, za nekatere tudi čustvenemu dogodku, s katerim je 12 stanovalcev Doma na Krasu v dveh bivanjskih enotah dobilo nov dom. S tem jim bo z vključevanjem v družbo in bolj individualiziranim načinom oskrbe, omogočeno kvalitetnejše življenje.

V samem začetku projekta je bilo veliko nasprotovanja, vendar  lahko zdaj z zagotovostjo rečemo, da smo z ustrezno komunikacijo nesoglasja in nestrinjanja rešili in, kot je dejala županja Občine Divača omogočili stanovalcem, da se v občini Divača počutijo doma.

Danes je bilo na dogodku s strani gospe Alenke Štrucl Dovgan, županje Občine Divača, mag. Barbare Kobal Tomc, direktorice Inštituta Republike Slovenije za socialno varstvo, ter gospoda Andreja Grdiše, generalnega direktorja Direktorata za starejše in deinstitucionalizacijo izrečenih veliko spodbudnih besed namenjenih stanovalcem, kot tudi podpora projektu.

Veseli smo, da so tako na nacionalni kot tudi regionalni pa tudi lokalni ravni prepoznali projekt Doma na Krasu kot primer dobre prakse vključevanja ranljivih skupin v okolje in  zagotavljanja  večjega vpliva in možnosti odločanja uporabnikov o svojem življenju, da bi lahko ob ustrezni podpori zaživeli čim bolj samostojno življenje v skupnosti. Naše temeljno vodilo ostaja delo s stanovalci, ne namesto njih – na način, da so z našimi storitvami zadovoljni.

Trudili se bomo, da bo nadaljevanje projekta teklo nemoteno in z vključevanjem vseh pomembnih akterjev. Ključnega pomena za kakovost življenja vseh, je namreč povezanost in vpetost v lokalno okolje.

Stanovalci dobrodošli doma! Mi pa se bomo potrudili, da vam bo čim lepše!

Ekipa Doma na Krasu

Projekt se izvaja v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.