Entries by Urednik

»Dezinstitucionalizacija …, ta beseda!«: dosežki in protislovja skupnostne oskrbe v evropski perspektivi

Na konferenci so predstavljali in razpravljali strokovnjaki, raziskovalci in ljudje z lastnimi izkušnjami  iz kar 18 evropskih držav: Slovenije, Italije, Velike Britanije, Irske, Poljske, Finske, Danske, Malte, Francije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Češke, Madžarske, Grčije, Latvije, Litve, Nemčije in Portugalske. Dezinstitucionalizacija je ob koncu 20. stoletja postala univerzalna politika mednarodnih organizacij, kot je Svetovna zdravstvena […]

Posvet o preobrazbi Doma na Krasu v Novi Gorici

Z namenom predstavitve projekta smo včeraj, 23. 2. 2023, v Mestni Občini Nova Gorica gostili posvet, v sklopu katerega smo predstavili projekt, ter se predstavili bodočim sokrajanom. V okviru projekta preobrazbe “Doma na Krasu” se v Novi Gorici in okolici odpirajo nove stanovanjske skupine za osebe s težavami v duševnem zdravju in/ali ovirami v duševnem […]

Presenetila nas je čudovita razglednica

V sredo, 1. 2. 2023, nas je presenetila čudovita razglednica učencev 5.b razreda iz Vipave, ki je namenjena našemu zavodu: stanovalcem in zaposlenim. Zaželeli so nam, da obudimo lepe spomine na otroštvo. Najlepša hvala!

Otvoritev dveh hiš v Divači

Dom na Krasu od leta 2020 izvaja projekt preobrazbe zavoda, s katerim želi doseči višji standard življenja stanovalcev Doma na Krasu. Izpeljava projekta sledi državnim strateškim ciljem na področju izvajanja procesa deinstitucionalizacije institucionalne oskrbe. Vzporedno z vzpostavljanjem infrastrukturnih podlag za deinstitucionalizacijo poteka tudi razvoj novih in nadgradnja že obstoječih oblik ter metod dela socialno varstvenih […]

Vabilo na mednarodno konferenco ENTER: »Dezinstitucionalizacija …, ta beseda!«: dosežki in protislovja skupnostne oskrbe v evropski perspektivi

Dom na Krasu, Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, Inštitut RS za socialno varstvo, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije, Društvo SVIZCI – Uporabniško društvo za duševno zdravje v sodelovanju z ENTER Mental Health Network organizira enodnevno mednarodno konferenco na temo: »Dezinstitucionalizacija …, ta beseda!«: dosežki in protislovja skupnostne oskrbe v evropski […]

Informacijske pisane: prve storitve v skupnosti

Socialnovarstveni zavod Dom na Krasu bo v procesu deinstitucionalizacije odpiral nove enote na Krasu in Goriškem. Ljudem želimo več kot to, da se preselijo v manjše enote – želimo jim omogočiti višji bivalni standard in višjo kakovost življenja. Življenje v skupnosti pa pomeni tudi vzpostavitev novih storitev, zato bomo odprli tudi informacijske pisarne, ki bodo […]