Dom na Krasu

Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
Recepcija: 05 7084 100, 041 398 919, 041 613 784
Tajništvo: 05 7084 101
Faks: 05 7084 115
E-mail: info@domnakrasu.si

Finančno-računovodska služba

Dom na Krasu, Dutovlje 128

Telefon: 05 7084 106

Komisija za sprejem, premestitev in odpust

Dom na Krasu, Dutovlje 128

Telefon: 05 7084 109

Goran Blaško

V.d. direktorja
Telefon: 05 7084 102, 031 717 316
E-mail: goran.blasko@domnakrasu.si

Urška Sorta Kovač

Vodja projekta »Doma na Krasu«
Telefon: 031 717 449

Arijana Cengle

Vodja območja Kras
Telefon: 051 488 240

Marko Rožac

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Telefon: 05 7084 103, 051 378 509

Marjan Cerar

Prehranski svetovalec, vodja kuhinje
Telefon: 05 7084 111

Dislocirana enota Sežana

Rozmanova ulica 7

Telefon: 0590 18 167

Dislocirana enota Sežana

Rozmanova ulica 3
Telefon: 0590 18 612

Dislocirana enota Sežana

Kettejeva ulica 7
Telefon: 059 014 442

Dislocirana enota Sežana

Kettejeva ulica 8
Telefon: 05 7344 016

Dislocirana enota Sežana

Cesta na Lenivec 6a
Telefon: 05 7341 360

Dislocirana enota Postojna

Volaričeva ulica 4
Telefon: 081 612 187

Dislocirana enota Postojna

Ulica 1. maja 8
Telefon: 081 612 186

Dislocirana enota Dutovlje

Dutovlje 191
Telefon: 059 972 929

Aktualni člani sveta zavoda Doma na Krasu za mandat 2022 – 2028:

7 predstavnikov ustanovitelja:

Dragica Fojan

Maruša Treven Nagode

Ivan Nedoh

Anja Kutnjak

Lea Lebar

Miha Pogačar

Bojana Škabar

2 predstavnika zaposlenih:

Silvana Cucek

Klara Lavrenčič

Predstavnik stanovalcev:

Salih Čaušević

Predstavnik zakonitih zastopnikov stanovalcev:

Marina Žigon

Predstavnik invalidske organizacije:

Rado Pirjevec

Predstavnik lokalne skupnosti:

Neva Filipčič