Dom na Krasu

Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
Recepcija: 05 7084 100, 041 398 919, 041 613 784
Tajništvo: 05 7084 101
Faks: 05 7084 115
E-mail: info@domnakrasu.si

Finančno-računovodska služba

Dom na Krasu, Dutovlje 128

Telefon: 05 7084 106

Komisija za sprejem, premestitev in odpust

Dom na Krasu, Dutovlje 128

Telefon: 05 7084 109

Nevenka Ražman

V.d. direktorja
Telefon: 05 7084 102, 041 716 346
E-mail: nevenka.razman@domnakrasu.si

Maja Lukin

Namestnica direktorja za področje ZNO

nadomešča jo Bogdana Žemva Furlan

Telefon: 05 7084 108, 041 361 740

Urška Sorta Kovač

Vodja projekta »Doma na Krasu«
Telefon: 031 717 449

Arijana Cengle

Vodja območja Kras
Telefon: 051 488 240

Marko Rožac

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Telefon: 05 7084 103, 051 378 509

Marjan Cerar

Prehranski svetovalec, vodja kuhinje
Telefon: 05 7084 111

Dislocirana enota Sežana

Rozmanova ulica 7

Telefon: 0590 18 167

Dislocirana enota Sežana

Rozmanova ulica 3
Telefon: 0590 18 612

Dislocirana enota Sežana

Kettejeva ulica 7
Telefon: 059 014 442

Dislocirana enota Sežana

Kettejeva ulica 8
Telefon: 05 7344 016

Dislocirana enota Sežana

Cesta na Lenivec 6a
Telefon: 05 7341 360

Dislocirana enota Postojna

Volaričeva ulica 4
Telefon: 081 612 187

Dislocirana enota Postojna

Ulica 1. maja 8
Telefon: 081 612 186

Dislocirana enota Dutovlje

Dutovlje 191
Telefon: 059 972 929

Aktualni člani sveta zavoda Doma na Krasu za mandat 2018 – 2022:

Dragica Fojan

Vlasta Mozetič

Alenka Pahor Žvanut

Rado Pirjevec

Stanislav Rijavec

Nevenka Ražman (Opomba: 4. 3. 2022 postane v.d. direktorja in izstopi iz Sveta zavoda; novega člana MDDSZ ni imenovalo)

Ludvika Foški – predsednica Sveta zavoda

Marko Gerželj

Salih Čaušević

Marina Žigon

Neda Vrabec

Neva Filipčič