Dom na Krasu

Dutovlje 128, 6221 Dutovlje
Recepcija: 05 7084 100, 041 398 919, 041 613 784
Tajništvo: 05 7084 105
Faks: 05 7084 115
E-mail: info@domnakrasu.si

Goran Blaško

V.d. direktorja
Telefon: 05 7084 102, 031 717 316
E-mail: goran.blasko@domnakrasu.si

Urška Sorta Kovač

Strokovna vodja
Telefon: 05 7084 101
031 717 449

Finančno-računovodska služba

05 7084 106

Dom na Krasu, Dutovlje 128

Tilen Pahor

Vodja
Telefon: 05 7084 106
E-mail: finance@domnakrasu.si

Vesna Piškur

Komisija za sprejem, premestitev in odpust

Dom na Krasu, Dutovlje 128

Telefon: 05 7084 109, 05 7084 120

Barbara Božič

Vodja skupne službe
Telefon: 031 717 664
E-mail: barbara.bozic@domnakrasu.si

Marko Rožac

Vodja tehnično-vzdrževalne službe
Telefon: 05 7084 103, 051 378 509

Marjan Cerar

Prehranski svetovalec, vodja kuhinje
Telefon: 05 7084 111

Arijana Cengle

Vodja območja Kras
Telefon: 051 488 240

Dislocirana enota Divača

Divača 1 – 05 992 40 81

Divača 2 – 05 981 31 44

Divača 3 – 05 993 14 79

Dislocirana enota Dutovlje

Dutovlje 191
Telefon: 059 972 929

Dislocirana enota Sežana

Rozmanova ulica 7 – Telefon: 0590 18 167

Rozmanova ulica 3 – Telefon: 0590 18 612

Kettejeva ulica 7 – Telefon: 059 014 442

Kettejeva ulica 8 – Telefon: 05 7344 016

Cesta na Lenivec 6a – Telefon: 05 7341 360

Območje Goriška

  • Ul. Matije Doljaka 4: 05 901 28 44
  • Ul. XXX. divizije 6: 05 901 28 94

Lea Korbar

Vodja območja Goriška
Telefon: 031 717 797

Anja Rotar

Vodja območja Postojna
Telefon: 031 744 615 – pisarna

Dislocirana enota Postojna

Volaričeva ulica 4 – Telefon: 081 612 187

Ulica 1. maja 8 – Telefon: 081 612 186

Kajuhova ulica 9 – Telefon:  05 620 62 26

Aktualni člani sveta zavoda Doma na Krasu za mandat 2022 – 2028:

7 predstavnikov ustanovitelja:

Dragica Fojan

Maruša Treven Nagode

Ivan Nedoh

Anja Kutnjak

Lea Lebar

Miha Pogačar

Bojana Škabar

2 predstavnika zaposlenih:

Silvana Cucek

Klara Lavrenčič

Predstavnik stanovalcev:

Salih Čaušević

Predstavnik zakonitih zastopnikov stanovalcev:

Predstavnik invalidske organizacije:

Rado Pirjevec

Predstavnik lokalne skupnosti:

Neva Filipčič