12. 01. 2021

JAVNI POZIV za nakup nepremičnin v okviru operacije »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu«

Dokumenti:


Javno naročilo »IZGRADNJA DVEH HIŠ V DIVAČI V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU«,
objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN002555/2021-B01, (gradnja) Dom na Krasu.

Oznaka javnega naročila: 753/2021-PO

Objava celotne razpisne dokumentacije je na portalu JN: https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=395975.

Na povezavi https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1796 pa lahko ponudniki oddajo ponudbo.

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:


Javno naročilo male vrednosti »NAKUP MOBILNIH ENOT (KOMBINIRANIH VOZIL) Z NIZKIMI EMISIJAMI V OKVIRU OPERACIJE DEINSTITUCIONALIZACIJA ZAVODA DOM NA KRASU«

Oznaka javnega naročila: 870/2021-PO

Razpisna dokumentacija: