OBLIKE BIVANJA

Na podlagi 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19) Dom na Krasu izvaja institucionalno varstvo, ki je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.

V MATIČNI STAVBI, DUTOVLJE 128 živijo stanovalci na:

  • Domu Grlica, ki je varovani dom
  • Domu Lastovka
  • Domu Sinica –Brinjevka
  • Domu Slavec – Taščica

V okviru Doma na Krasu delujejo tri dislocirane enote, v katerih stanovalci bivajo v eno ali dvoposteljnih sobah

DE Sežana je sestavljena iz petih bivalnih enot, ki so razporejene na pet lokacijah v Sežani. Štiri bivalne enote se nahajajo v stanovanjskih blokih, ena pa v hiši. V DE Sežana biva skupaj 28 stanovalcev.

DE Postojna pa je sestavljena iz dveh stanovanjskih skupin, kjer živi 11 stanovalcev.

DE Dutovlje – Sončna hiša, nudi namestitev 13 stanovalcem, v šestih dvoposteljnih in eni enoposteljni sobi. Bližina matične enote je velika prednost te stanovanjske enote, tako za stanovalce, kot za samo organizacijo dela.

Življenje se v vsaki enoti odvija drugače, vendar sledimo istemu cilju. Stremimo k temu, da stanovalci opravljajo čim več stvari sami, delo je naravnano na delo s stanovalcem, ne namesto njega.

Posebnost življenja v dislociranih enotah je, da je organizirano v manjših skupinah, ki omogočajo uresničevanje procesa vključevanja posameznika v družbo in večje sodelovanje pri skrbi zase. Življenje in aktivnosti v dislociranih enotah temeljijo predvsem na tem, da se stanovalcem izboljša kakovost življenja, da izkusijo odnose in okoliščine, ki so podobne »običajnemu« načinu življenja, da ohranjajo in pridobivajo nova znanja in veščine ter da se jih spodbuja, da sprejemajo odgovornosti za svoje izbire in odločitve.

Poleg dnevnih aktivnosti v posameznem stanovanju se stanovalci vključujejo v različne zaposlitvene in prostočasne dejavnosti, ki potekajo kontinuirano vse leto. Stanovalci se vključujejo v vsakodnevne aktivnosti. Vsakdan na vsaki enoti poteka nekoliko drugače in je prilagojen sposobnostim, zmožnostim, znanjem in interesom posameznika. Stanovalce podpiramo pri vzdrževanju obstoječe socialne mreže in spodbujamo širjenje le te z vzpostavljanjem novih stikov in odnosov preko sodelovanja s sorodnimi in drugimi društvi in organizacijami glede na izražene interese posameznika.

V okviru aktivnega preživljanja prostega časa se stanovalci vključujejo v prostočasne aktivnosti organizirane v sami enoti in udeležujejo prireditev v lokalnem okolju, predavanj, srečanj, delavnic, izletov, verskih obredov idr.