Storitve, ki jih nudi Dom na Krasu so:

  • Osnovna oskrba zajema namestitev, čiščenje, pranje, organiziranje prevoza,  zagotavljanje ustrezne prehrane, zagotavljanje vzdrževanja prostorov in okolice
  • Socialna oskrba zajema nudenje pomoči stanovalcu pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti, ohranjanje in razvoj samostojnosti, razvoj socialnih odnosov, delovno okupacijo, aktivno preživljanje prostega časa, ter reševanje osebnih in socialnih stisk.
  • Zdravstvena oskrba. V okviru zdravstvenega doma Sežana, v matični stavbi delujeta tako splošna (3x tedensko) kot psihiatrična ambulanta (1x tedensko). Zdravstvena oskrba zajema tudi fizioterapijo in delavno terapijo. V Domu na Krasu zagotavljamo stanovalcem vse storitve za ohranitev oziroma povrnitev optimalnega zdravstvenega stanja.