Člani sveta zavoda

7 predstavnikov ustanovitelja Dragica Fojan
Maruša Treven Nagode
Ivan Nedoh
Anja Kutnjak
Lea Lebar
Miha Pogačar
Bojana Škabar
2 predstavnika zaposlenih Silvana Cucek
Klara Lavrečič
1 predstavnik stanovalcev Salih Čaušević
1 predstavnik zakonitih zastopnikov Marina Žigon
1 predstavnik invalidske organizacije Rado Pirjevec
1 predstavnik lokalne skupnosti Neva Filipčič

1. izredna seja sveta zavoda Dom na Krasu