VIZIJA DOMA NA KRASU

Vizija Doma na Krasu je preoblikovanje našega zavoda v mrežo različnih skupnostnih služb za ljudi, ki doživljajo dolgotrajne duševne stiske in za ljudi z intelektualnimi ovirami.  Naš cilj je, da postanemo izobraževalno razvojni center skupnostnih služb s področja duševnega zdravja v severno primorski in obalno-kraški regiji.

Naša vizija je vlagati v zaposlene, njihov karierni razvoj, nadgraditi in krepiti interdisciplinarno delo in neposredno delo z uporabnikom in hkrati s prenosom znanja usposobiti več vrhunskih strokovnjakov s področja deinstitucionalizacije.

Doseči želimo, da se življenje stanovalcev Doma na Krasu čim bolj približa vsakdanjemu življenju v skupnosti, v raznolikih oblikah bivanja (doma – v svojem ali najemniškem stanovanju, v stanovanjskih skupinah, bivalnih enotah, oskrbovanih stanovanjih, idr.), ki stanovalcem zagotavljajo večji vpliv in možnosti odločanja o svojem življenju. Pri tem jim bomo zagotavljali vso podporo, tako v vsakdanjem življenju doma kot tudi pri  vključevanju v različne aktivnosti v skupnosti in pri zaposlovanju.

V skupnosti se bomo v Domu na Krasu zavzemali za destigmatizacijo ljudi, ki doživljajo duševne stiske in za razvoj novih storitev, ki bodo namenjene celotnemu prebivalstvu v skupnosti. Centralno zgradbo v Dutovljah pa želimo opremiti z novimi vsebinami, ki bodo na voljo širši skupnosti


Nobena institucija ne more nadomestiti domačega okolja, lahko pa se mu optimalno približa. Stanovalcem, naj bi zagotavljala vse tisto, kar dom pomeni, toplo zavetje, varen kraj, kjer je lahko takšen, kot v resnici je, pripadnost, dobro počutje, stalnost in zaseben prostor, ki mu pripada.

Matjaž Prelc, direktor