VIZIJA DOMA NA KRASU

Vizija Doma na Krasu je preoblikovanje našega zavoda v mrežo različnih skupnostnih služb za ljudi, ki doživljajo dolgotrajne duševne stiske in za ljudi z intelektualnimi ovirami.  Naš cilj je, da postanemo izobraževalno razvojni center skupnostnih služb s področja duševnega zdravja v severno primorski in obalno-kraški regiji.

Naša vizija je vlagati v zaposlene, njihov karierni razvoj, nadgraditi in krepiti interdisciplinarno delo in neposredno delo z uporabnikom in hkrati s prenosom znanja usposobiti več vrhunskih strokovnjakov s področja deinstitucionalizacije.

Doseči želimo, da se življenje stanovalcev Doma na Krasu čim bolj približa vsakdanjemu življenju v skupnosti, v raznolikih oblikah bivanja (doma – v svojem ali najemniškem stanovanju, v stanovanjskih skupinah, bivalnih enotah, oskrbovanih stanovanjih, idr.), ki stanovalcem zagotavljajo večji vpliv in možnosti odločanja o svojem življenju. Pri tem jim bomo zagotavljali vso podporo, tako v vsakdanjem življenju doma kot tudi pri  vključevanju v različne aktivnosti v skupnosti in pri zaposlovanju.

V skupnosti se bomo v Domu na Krasu zavzemali za destigmatizacijo ljudi, ki doživljajo duševne stiske in za razvoj novih storitev, ki bodo namenjene celotnemu prebivalstvu v skupnosti. Centralno zgradbo v Dutovljah pa želimo opremiti z novimi vsebinami, ki bodo na voljo širši skupnosti