ZGODOVINA ZAVODA

 • Prvotna stavba, najstarejši del zavoda, je bila zgrajena leta 1905 – VILA MAHNE – počitniški hotel za bogate Tržačane
 • 1927 – sodobno grajen sanatorij za pljučne bolnike
 • Po letu 1943 do 1944 so bili v stavbi naseljeni fašisti
 • Maj 1945 – vojaška bolnišnica
 • Konec 1945 do 1948 – odvijali so se številni tečaji (za gospodarstvo, partijski tečaj, trgovski tečaj, gospodinjski tečaji…)
 • Po 2. svetovni vojni do 1951 dom za vojne sirote iz Egejske Makedonije
 • 1951 – 1957 – dom za sirote s Kojskega
 • Jeseni 1957 do 1980 – OŠ Dutovlje
 • Konec leta 1984 – enota Doma upokojencev Sežana
 • 1. 3. 1985 – vselitev prvih stanovalcev
 • 1989 – dograjeni prostori delavnic
 • 1991 – Dom upokojencev v ustanavljanju
 • 11. 11. 1992 – Socialno-varstveni zavod Dutovlje (ustanovljen z odlokom Skupščine občine Sežana)
 • 27.5.1993 – Preoblikovanje Socialno-varstvenega zavoda v javni Socialno-varstveni zavod Dutovlje (SVZ Dutovlje).
 • 2003 – odprtje prve dislocirane stanovanjske skupine v Sežani na Rozmanovi ulici 7 (članek?)
 • 2005 – odprtje dislocirane stanovanjske skupine na Kettejevi ulici8 v Sežani in enote na Partizanski ulici
 • 2007 – odprtje dislocirane stanovanjske skupine na Cesti na Lenivec 6a
 • 2009 – stanovanjske skupina na Ulici Ivana Turšiča 2, ki je nadomestila enoto na Partizanski ulici
 • 2013 – zaključena energetska sanacija zavoda
 • 2013, oktober – odprtje dislocirane enote v Postojni
 • 2013 – verifikacija varovanega doma Grlica
 • 2016, december – odprtje dislocirane stanovanjske skupine v Dutovljah
 • 2019, oktober – odprtje dislocirane stanovanjske skupine na Rozmanovi ulici 3 v Sežani
 • 2020 – deinstitucionalizacija in proces preobrazbe zavoda