Projekt “Doma na Krasu” v letu 2021

Od začetka projekta preobrazbe zavoda je preteklo že drugo leto, ki je prineslo nekaj sprememb in premikov v zavodu, v novem letu pa prehajamo v skupnost in se spopadamo z izzivi glede preselitev.

V prvi četrtini leta smo pripravljali raziskovalni načrt za Hitro oceno potreb in storitev (HOPS) ter načrt poteka teritorializacije. Načrt HOPS smo skupaj s projektom maja predstavili na začetnem posvetovanju v Sežani, katerega so se udeležili Društvo Vezi, VDC Koper – enota Sežana, Dom upokojencev Sežana, občina Divača, Medobčinsko društvo slepih in slabovidnih Koper, Rdeči križ Sežana in CSD Južna Primorska – enota Sežana.

Teritorializacija je Dom na Krasu razdelila na tri območja, in sicer na Goriško, Kras in obalo, ter zastavila organizacijo območij za predhodno obdobje. Stanovalci so se v večini preselili po oddelkih, ki naj bi predstavljala območja, kamor se želijo preseliti, pri tem pa nam je bila v pomoč metoda osebnega načrtovanja. Do sedaj smo s stanovalci pripravili 110 osebnih načrtov; z načrtovanjem in izvajanjem osebnih načrtov bomo nadaljevali v prihodnjem letu.

Že marca se je začel projekt Kaštelir, v okviru katerega so stanovalci ob pomoči zaposlenih in s keramičarko Alenko Gololičič izdelali suvenirje in prazgodovinske skodelice, svojo ustvarjalno izkušnjo pa so predstavili na tiskovni konferenci v Štanjelu in junija v oddaji Na lepše, Štanjel. Z izdelki smo sodelovali tudi na Festivalu Gledanica v Štanjelu, kjer smo imeli prodajano stojnico in delavnico. V letošnjem letu smo izdelali 200 skodelic, katerih polovico je odkupila občina Komen, nekaj pa smo jih prodali na stojnicah. Z glineno tradicionalno kraško hišico, ki jo je možno obesiti na steno (izdelek, ki ima kraško-brkinski pridih) smo sodelovali v spletnem katalogu LAS Krasa in Brkinov. Naši izdelki so od septembra dalje dostopni na našem profilu Instagram.

Maja se je izkazalo, da zaradi povišanja cen nepremičnin na območju Obala ne bo možno kupiti. Stanovalcem se je zato ponudila izbira za preselitev na ostali dve območji, na Kras in na Goriško. Prve preselitve so predvidene sredi prihodnjega leta, in sicer v Divačo, kjer so predvidene nastanitve za 26 stanovalcev. Okvirni seznam smo pripravili na podlagi prošenj in želj stanovalcev ter njihovih potreb. Z namenom, da se posamezna skupina stanovalcev in zaposlenih bolje spozna, poveže in načrtuje življenje skupaj, bomo v prihodnjem letu organizirali skupščine oz. skupino za samopomoč.

Poleti smo izvajali aktivnosti za učilnico za samostojno življenje, različne delavnice (računalniška, kuharska, fotografska, učenje nakupovanja, vožnja z javnim potniškim prometom), obisk društev in NVO v Novi Gorici, živo knjižnico in štiri izlete za spoznavanje okolice. Ob koncu leta smo začeli izvajati individualne inštrukcije uporabe računalnika, v sklopu katerih smo vključili tudi stanovalca, ki prenaša svoje znanje drugim stanovalcem. V tem času smo izvedli tudi raziskavo, katere del sta bila tudi nekdanja stanovalca zavoda, ki sta se ob pomoči projekta in podpori preselila v skupnost.

Septembra so nas obiskali udeleženci projekta Erasmus+: Employability of young people with mental disabilities in local communities, ki spodbuja zaposlovanje mladih s primanjkljaji v lokalnih okoljih. Oktobra smo v zavodu organizirali obisk iz CLU Franco Basaglia, socialne zadruge, ki je pred 49. leti nastala v psihiatrični bolnišnici v Trstu z namenom omogočanja legalnega načina za plačevanje opravljenega dela uporabnikov. Novembra pa smo k njim v Trst odšli na strokovno ekskurzijo, in sicer smo imeli dva tematska obiska, povezana z zaposlovanjem ter nastanitvami in oskrbo.

V sklopu razvoja novih metod smo v sodelovanju s CUDV Črna na Koroškem in z usmeritvami IRSSV pripravili priročnik za uvajanje standardov kakovosti v socialnovarstvene organizacije. Idejno zasnovo smo predstavili septembra na mednarodni konferenci v Dubrovniku, katere se je udeležilo 7 zaposlenih. Dokument služi kot priročnik in izhodišče za postavitev koncepta standardov kakovosti, ki temelji na večji vključitvi uporabnikov in nudi tudi temelje za spodbuditev preobrazbe določene organizacije in deinstitucionalizacije v Sloveniji.

Pri izvedbi izobraževanj nam je delo močno otežila epidemija covida-19, a smo kljub temu uspeli večino izobraževanj izpeljati prek spleta, ponekod pa smo dali prednost delu na projektih v majhnih skupinah. Izobraževanja smo zastavili v obliki šestih modulov: Vodenje preobrazbe, Temeljni pojmi in načela deinstitucionalizacije, Vzpostavljanje odgovorov v skupnosti, Oskrba po osebni meri, Vključevanje uporabnikov in Ravnanje s tveganji brez prisile. Vsak modul se je začel z uvodnim predavanjem, ki mu je sledilo delo v manjših projektnih skupinah. Decembra se je s predavanjem za osebno načrtovanje začelo 2. obdobje izobraževanj.

Med letom smo organizirali tri posvete: prvi posvet je bil organiziran maja v sklopu HOPS za območje Krasa. Posvet ob obeleženju svetovnega dneva duševnega zdravja smo organizirali oktobra v Divači in se ob tem z OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača dogovorili tudi za izpeljavo delavnice Tanka meja duševnega zdravja, s katero želimo ozaveščati o pomenu duševnega zdravja, predstaviti svoje delovanje in pomembnost deinstitucionalizacije. Decembra smo organizirali posvet za svojce in skrbnike, kjer smo najprej predstavili potek projekta, drugi del pa je bil namenjen odprti diskusiji, vprašanjem svojcev in skrbnikov ter skupnemu pogovoru, kjer smo pridobili informacije, kako svojci in skrbniki gledajo na preobrazbo zavoda, kaj pričakujejo, kakšni so njihovi pomisleki, dileme in strahovi. Praznični čas smo obeležili s prodajo izdelkov na stojnici v avli zavoda in z druženjem med stanovalci in njihovimi bližnjimi.

V letošnjem letu smo izdali 6 številk časopisa »IZHOD v skupnost« ter organizirali in sodelovali na različnih dogodkih, predavanjih, obiskih in okroglih mizah. Ob Dnevu za spremembe smo v sodelovanju s Slovensko filantropijo, MC Podlaga, MC Nova Gorica, ŠC Srečka Kosovela Sežana, Kosovelovo knjižnico Sežana, Goriško knjižnico Franceta Bevka, OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica, OŠ Frana Erjavca Nova Gorica, Domom upokojencev Sežana in z dnevnim centrom ŠENT Nova Gorica organizirali skupnostno akcijo »Z branjem premagajmo osamljenost«. Akcijo smo zaključili v začetku maja z izdajo posebne številke časopisa »IZHOD v skupnost«, ki smo ga skupnosti ponudili tudi v lesenih hiškah, ki so jih izdelali stanovalci Doma na Krasu. V sklopu festivala Mladifest smo v sodelovanju z MC Podlaga izpeljali delavnico, na kateri so stanovalke Doma na Krasu učile mlade nadobudneže pletenja zapestnic in vezenja na priročne torbice. Junija smo se udeležili Mesta knjige v Novi Gorici, kjer so stanovalci na stojnici prodajali naše časopise in torbice ter mimoidočim predstavili projekt preobrazbe zavoda. Oktobra smo organizirali okroglo mizo Kompetence pri razdeljevanju zdravil v skupnosti, katere so se udeležili prominentni gosti. Decembra smo na FUDŠ izvedli predavanje in delavnico Tanka meja duševnega zdravja: predstavili smo delovanje zavoda in projekt »Doma na Krasu« ter izvedli delavnico normalizacije in s tem predstavili pomembnost deinstitucionalizacije, stanovalci pa so predstavili svoje izkušnje življenja v zavodu.

Več o našem letnem delovanju si lahko v predhodnih objavah preberete na naši spletni strani in socialnih omrežjih.