Dom na Krasu je javni, posebni socialno varstveni zavod, ki izvaja institucionalno varstvo namenjeno odraslim osebam z dolgotrajnimi  težavami v duševnem zdravju in odraslim osebam z motnjami v duševnem in/ali telesnem razvoju.

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine.

Upravičenci do storitve so navedene osebe v skladu z 8. členom, C točke Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19), razen oseb pod točko 7. (opredelitev v 2. členu Navodil o delu komisije za sprejem, premestitev in odpust v Domu na Krasu):

  • odrasle osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju,
  • odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
  • odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju,
  • odrasle osebe s težko motnjo v duševnem razvoju,
  • odrasle osebe z več motnjami (odrasli z motnjo v duševnem razvoju, osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave),
  • osebe s težjo ali težko obliko gibalne ali senzorne oviranosti, ki niso sposobne samostojnega življenja,
  • odrasle osebe z napredovalo kronično oziroma neozdravljivo boleznijo ob koncu življenja.