Sprejem v zavod poteka na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Uradni list RS, št. 38/0423/0642/07 in 4/14) in Navodil o delu komisije za sprejem, premestitev in odpust v Domu na Krasu.

SPREJEM NA VAROVANI ODDELEK
Na varovani oddelek so upravičenci do institucionalnega varstva sprejeti v skladu z Zakonom o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/0846/15 – odl. US in 44/19 – odl. US) .

Predsednica Komisije za sprejem, premestitev in odpust v Domu na Krasu:
Vesna PIŠKUR, univ. dipl. socialna delavka
05 708 41 20 (prenosni telefon), 05 708 41 09 (stacionarni telefon)
e-pošta: vesna.piskur@domnakrasu.si