Prispevki

V Štanjelu je v četrtek, 3. 3. 2022, potekala okrogla miza projekta Kaštelir, Pomen vključitve deležnikov v soustvarjanje trajnostnih turističnih produktov, ki smo se je udeležili tudi predstavniki Doma na Krasu.

V projektu smo aktivno sodelovali z izdelovanjem spominkov — replik prazgodovinskih skledic, ki so jim življenje vdahnili stanovalci Doma na Krasu, ki so z gnetenjem in oblikovanjem gline vanje vtkali svojo neizbrisno sled.

Povabila k sodelovanju v projektu smo bili stanovalci in zaposleni zelo veseli. Izdelovanje glinenih skledic je popestrilo dneve stanovalcev, ki so si v instituciji zelo podobni. Ogromen pomen je za stanovalce to, da delajo in ustvarjajo. S tem se dviga samopodoba posameznikov in skupine, krepi se samozavest in »vrednost« posameznika; posledično so stanovalci bolj zadovoljni, cenjeni, nasmejani in ne nazadnje so za svoje delo tudi simbolično plačani. Preko projekta se vključujejo v skupnost in niso potisnjeni na rob družbe, kar se, žal, še prepogosto dogaja.

V projekt je bila tudi vključena socialna nota, kar je izrednega pomena. Želimo si, da bi ta vključenost in s tem priložnost za sodelovanje v raznih projektih postala stalnica. Vključenost socialne note v razpisno dokumentacijo bi morala imeti večjo vlogo pri točkovanju za izbiro projekta, s čimer vključenost te tematike v razpise ne bi bila odvisna samo od dobre volje prijaviteljev projekta.

Resnično upamo, da se bo to tudi zgodilo, saj se na ta način ozavešča splošno javnost, odpravlja stigme in posledično pomaga ljudem s takimi ali drugačnimi težavami, da so korak bližje dostojnemu življenju, ki se vsem nam zdi nekaj samoumevnega.

Ema Ferenc, ki je sodelovala v projektu, je o projektu in o zaključni okrogli mizi napisala: Udeležili smo se prireditve okusi bronaste in železne dobe v Štanjelu. Vse se vrti okoli kaštelirjev, izdelkov iz gline, izkopanin. Predstavili smo znanje Doma na Krasu. Območje Krasa, Brkinov in Čičarije je polno prazgodovinskih gradbišč – kaštelirjev. Projekt KAŠTELIR je nastal z namenom aktivnega ohranjanja te prezrte, izjemno bogate dediščine ter obuditve starodavne povezanosti ljudi z rastlinami. Pogledali smo tudi kratek film, spoznali goste iz različnih krajev, med drugim tudi z Hrvaške. No, bilo je odlično — in seveda sva predstavili midve z Julijo tudi umetnine Doma na Krasu, kot tudi razmišljanje našega doma.

Nova številka časopisa »IZHOD v skupnost« se tokrat dotika modrosti. Čeprav smo bili v zadnjih mesecih bolj rdeči kot modri, smo modrost poskušali čim bolj povezati z vsakdanjostjo, v kateri smo obstali. Želeli smo se odtujiti od neprestane panike, ki jo je prineslo epidemiološko stanje, zato smo zajeli vse pozitivno, kar je stanovalcem Doma na Krasu polepšalo vsakdan. Dogodki, ki so se odvili v prejšnjih mesecih, so navedeni v rubriki Kaj dogaja.

V tokratni številki predstavljamo tudi dela zunanjih sodelavcev in vas ob tej priložnosti ponovno vabimo, da se nam pridružite. Prispevke sprejemamo na mail: domanakrasu@gmail.com.

Časopis lahko prelistate tukaj :

V zavodu smo z aprilom 2020 zakorakali v proces deinstitucionalizacije. Vizija zavoda narekuje preoblikovanje institucije v mrežo različnih skupnostnih služb za ljudi z dolgotrajnimi duševnimi stiskami in intelektualnimi ovirami.

Proces deinstitucionalizacije bo imel največji vpliv prav na življenja stanovalcev in njihovih svojcev, in zato je aktivno in tesno sodelovanje ključnega pomena. Zavzemamo se za izboljšanje kakovosti življenj oseb, vključenih v institucionalno varstvo, kar pomeni, da izhajamo iz njihovih potreb. V ta namen smo 29. septembra 2020 na Bunčetovi domačiji v Dutovljah organizirali posvet o preobrazbi zavoda za svojce in skrbnike, ki je bil namenjen predstavitvi in informiranju o izvedbi projekta »Doma na Krasu«.

Preobrazbo zavoda smo začeli z vzpostavitvijo timskega in projektnega dela. Preobrazbo zavoda vodita direktor zavoda in strokovna vodja, na projektu »Doma na Krasu« pa deluje dvanajst zaposlenih, ki skupaj z direktorjem, strokovno vodjo, namestnico direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe ter dvema stanovalcema zavoda sestavljajo jedrni tim, ki je motor projekta.

Za usklajevanje vseh aktivnosti, ki so povezana s preoblikovanjem zavoda, skrbi koordinacijski tim, ki ga sestavljajo direktor, strokovna vodja, vodja projekta, koordinator projekta v zavodu in koordinator projekta pri projektnem partnerju IRSSV. Pripravili smo tudi prvo različico Načrta Preobrazbe.

V načrtovanje preobrazbe zavoda so vključeni tudi slovenski in tuji strokovnjaki na področju deinstitucionalizacije, ki tvorijo usmerjevalno skupino: Mojca Urek, slovenska sociologinja in socialna delavka ter profesorica na Fakulteti za socialno delo; Ema Ferenc, strokovnjakinja iz izkušenj na področju duševnega zdravja in življenja v skupnosti; Jan Pfeiffer, član evropske ekspertne skupine za deinstitucionalizacijo, psihiater, vodja procesov deinstitucionalizacije na Češkem; Nic Crosby, ekspert za oskrbo po osebni meri v skupnosti in osebno načrtovanje (Anglija); Roberto Mezzina, bivši direktor oddelka za duševno zdravje, centra za raziskovanje in usposabljanje Svetovne zdravstvene organizacije (Italija) in predstavniki MDDSZ. Usmerjevalna skupina ima predvsem posvetovalno vlogo, kar pomeni, da se bodo lahko člani jedrnega in koordinacijskega tima z njimi posvetovali ob večjih organizacijskih, pa tudi vsebinskih vprašanjih oz. ovirah. Hkrati bo vloga usmerjevalne skupine tudi strokovni pregled gradiv, ki bodo pripravljena v okviru projekta.

Za proces preobrazbe zavoda je pomembno tudi začeti s teritorializacijo, kar pomeni, da bomo za začetek stanovalce in zaposlene razporedili po domovih glede na območje oz. teritorij, kamor se bodo preselili. Tako se bodo stanovalci in osebje že v času pred preselitvijo povezovali med seboj in z okoljem, kamor se bodo preselili.

Z namenom ozaveščanja tako stanovalcev in njihovih svojcev kot tudi strokovne in splošne javnosti smo vzpostavili Facebook stran, zaživela je nova spletna stran Doma na Krasu, vzpostavili smo tudi sodelovanje s študijsko skupino za lahko branje iz CUDV Črna na Koroškem, s katero smo napisali in oddali prispevek v lahkem branju, ki je dostopen na naslednji povezavi: http://www.risa.si/Portals/4/Portali/risa.si/knjiznica/20minutPDF/2020_07-08.pdf. Na Facebook-u in spletni strani vas bomo obveščali o dogajanju na področju preobrazbe zavoda in o aktualnih dogodkih, kot so bile Likovne in literarne delavnice ob dnevu duševnega zdravja ter izid prve številke časopisa »IZHOD v skupnost«.

V zavodu smo začeli tudi z izobraževanji, ki so namenjena stanovalcem in zaposlenim v zavodu ter ostali strokovni javnosti. Prvo izobraževanje je potekalo v živo, naslednja pa smo izvedli prek videokonference, in sicer je prenos prek aplikacije ZOOM omogočil, da se nam je izobraževanjih pridružila tudi širša javnost. Do sedaj smo tako izpeljali 3 izobraževanja: Vodenje preobrazbe, Oskrba po osebni meri ter Temeljni pojmi in načela prehoda v skupnost in normalizacija, na katerih so med drugim predavali tudi prof. dr. Vito Flaker in doc. dr. Vera Grebenc iz Fakultete za socialno delo, koordinatorka obravnave v skupnosti Simona Ratajc in prof. psihiatrije Lorenzo Burti.

V letošnjem letu načrtujemo še izvedbo izobraževalnih modulov Vzpostavljanje odgovorov v skupnosti, Tveganja brez prisile in Vključevanje uporabnikov v procese odločanja.

V sklopu projekta »Doma na Krasu« je izšla prva številka časopisa »IZHOD v skupnost«, s katerim želimo javnost informirati o poteku projekta preobrazbe Doma na Krasu, skupnost ozaveščati o problematiki duševnega zdravja in o pomenu procesa deinstitucionalizacije, ljudem, ki bivajo za zidovi institucij pa dati glas in s tem moč, da izstopijo iz stigmatiziranih vlog.

Tokratna številka je posvečena novemu koronavirusu, ki je v letu 2020 pretresel življenja vseh nas. Preberite, kako situacijo doživljajo stanovalci Doma na Krasu.

Obenem vabljeni, da prispevate k soustvarjanju časopisa. Sprejemamo članke, kolumne, fotografije, ilustracije in ostale umetnine na naš e-mail domanakrasu@gmail.com. Tema naslednje številke je MODROST, prispevke pa sprejemamo vse do 20.11.2020.

Želimo, da časopis postane del širše skupnosti. V teh čudnih časih smo vsi, bolj očitno kakor prej, na isti ladji – tudi ljudje brez »diagnoz« smo zaprti in tudi mi plujemo prek čeri lastnih duševnih stisk. 

V času epidemije in omejenega javnega življenja, lahko časopis prebirate na naši spletni strani v pdf obliki:

Ko ukrepe omilijo, pa nas boste lahko srečali na ulicah Kopra, Gorice ali Sežane.

Čakamo na boljše čase, do takrat pa …

Uživajte v branju!

Dom na Krasu je eden prvih socialnovarstvenih zavodov, ki je z letom 2020 vstopil v proces deinstitucionalizacije. Deinstitucionalizacija pomeni prehod iz institucionalne oskrbe v oskrbo v skupnosti, obenem pa gre za proces vračanja človekovih pravic ljudem, ki živijo v instituciji. Projekt preobrazbe »Doma na Krasu« je od leta 2020 do leta 2023 sofinanciran iz sredstev Evropske unije (ESS) in poteka v sodelovanju z Inštitutom RS za socialno varstvo in Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Cilj projekta je preobrazba obstoječega zavoda v Dutovljah v mrežo skupnostnih služb, ki bi uporabnikom omogočile samostojno življenje v skupnosti, z vso potrebno podporo. Podpora v skupnosti pomeni zagotavljanje individualiziranih storitev, ki jih v okviru institucije ni mogoče zagotoviti.

V sklopu triletnega projekta se bo 70 stanovalcev preselilo iz zavoda v stanovanja oziroma stanovanjske skupine s podporo. Te bodo locirane na treh območjih, in sicer Kras, Obala in Goriška regija, kar zajema vse Občine na omenjenih območjih.  Stanovanja bodo organizirana na način družinskega okolja, s ciljem približati življenje stanovalcev običajnemu načinu življenja, navkljub oviram, kar omogoča večji vpliv in možnost odločanja. 

Dom na Krasu bo vzpostavil mrežo novih storitev, ki bodo na voljo tudi zunanjim uporabnikom, ne le stanovalcem Doma na Krasu. V okviru novih storitev bo deloval mobilni tim strokovnih delavcev, ki bo krožil med stanovanjskimi enotami in nudil podporo glede na potrebe. Na vseh treh območjih bodo vzpostavljene informativne pisarne, kjer se bo nudilo svetovanje in zagovorništvo, s ciljem zastopanja interesov ljudi z neenakovredno močjo v primerjavi z drugimi člani družbe, in ki bodo izvajale tudi aktivnosti dnevnega centra.

Ves čas trajanja projekta je pomembno ozaveščanje javnosti, rušenje stereotipov in predsodkov ter odpiranje prostora za pogovor o duševnih stiskah. V ta namen bomo organizirali številne dogodke, kot so posveti, okrogle mize in sosedska druženja. Spoznali nas boste lahko tudi na  večjih dogodkih v lokalni skupnosti.

»Največja nevarnost v času turbulentnih sprememb ni turbulenca, temveč odločanje z včerajšnjo logiko.« – Peter Drucker