LETOVANJE V POČITNIŠKEM APARTMAJU

Brezovica 71, 8220 Šmarješke Toplice

Uporaba počitniškega apartmajacena brez DDV/nočcena z DDV/noč
Delavci, upokojenci zavoda in njihovi ožji družinski člani12,79 EUR14,00 EUR
Ostali zunanji uporabniki25,57 EUR28,00 EUR

KOPIRANJE

Kopiranjecena brez DDV/strancena z DDV/stran
črno-bela kopija0,05 EUR0,06 EUR
barvna kopija0,49 EUR0,60 EUR

SPREMSTVO IN PREVOZ

Spremstvo in prevozcena brez DDVcena z DDV
Prevoz – ne nujni (zaradi zdravstvenih potreb stanovalca, specialistični pregledi ipd.)0,43 EUR/km0,43 EUR/km
Prevozi – ostali, ki ne sodijo v sklop socialnovarstvenih storitev0,34 EUR/km0,37 EUR/km
Spremstvo8,71 EUR/h10,63 EUR/h

LETOVANJE STANOVALCEV

Prispevek stanovalcev za letovanje znaša glede na stroške nastanitev od 2 EUR do 10 EUR na dan.